Τυπική ειδοποίηση

Το Standard Alert είναι ένα ημι-αυτόματο σύστημα πολλαπλών ωρών και σύστημα πολλαπλών συμβόλων. Με το Standard Alert μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία από διαφορετικά χρονικά διαστήματα και διαφορετικούς δείκτες για να ανοίξετε μια συναλλαγή.
Η Standard Alert προσφέρει όλες τις ίδιες δυνατότητες με το Standard Trader, αλλά οι συναλλαγές πρέπει να ανοίγουν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το σύστημα «Magic Comment».