Τυπικός έμπορος

Το Standard Trader είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα συναλλαγών πολλαπλών χρόνων και πολλαπλών συμβόλων. Με το Standard Trader είναι δυνατή η χρήση στοιχείων από διαφορετικά χρονικά διαστήματα και διαφορετικούς δείκτες για το άνοιγμα μιας συναλλαγής.